Amenti Uitvaartverzorging

Vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is en zijn of haar eigen leven leidt, vind ik dat iedereen recht heeft op een uitvaart die recht doet aan dat leven, hoe sober of uitbundig ook. Met mijn open benadering pas ik mij zoveel mogelijk aan, aan de sfeer en situatie van de nabestaanden. Zij zijn, samen met de wensen van de overledene, het uitgangspunt. Met als doel de overledene zoveel mogelijk herkenbaar te laten zijn in de rouwbrief, het afscheid en de begrafenis of crematie. En om recht te doen aan de gevoelens van de nabestaanden.

Contact