Contact
 
 
 

Ankh Uitvaartzorg / Ank Mewafi

Elk mens leeft zijn of haar unieke leven, gekenmerkt door eigen interesses en individuele keuzes. Een uniek leven dat eindig is, hoe moeilijk ook onder ogen te zien. Zoals elk mens anders is, mag ook het afscheid anders zijn. Gekleurd door iemands leven. Daar staat Ank Mewafi van Ankh Uitvaartzorg voor, een persoonlijke uitvaartonderneming die aandacht en kwaliteit vanzelfsprekend vindt. Even vanzelfsprekend als de eigen inbreng van nabestaanden en het samenwerken op weg naar een passend en persoonlijk afscheid. Goed afscheid nemen helpt om verder te gaan met leven.