Hart voor Rouw / Annemieke Hillen

Hart voor rouw heeft hart voor jou.

Rouwen is een normale reactie op verlies, het is de andere kant van houden van. Hart voor rouw begeleidt kinderen en jongeren na een verlies, een verlies in de ruimste zin van het woord. Rouwen is hard werken, net als aanpassen aan de nieuwe situatie. Of, zoals een Chinees gezegde luidt, “Je kunt niet tegengaan dat de vogels van het verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten in je haar maken.” Een steuntje in de rug is hierbij soms welkom, een steun die ik graag biedt.

 
Contact